Przejdź do treści

Związek spożycia soi i sfermentowanych produktów sojowych ze śmiertelnością całkowitą i śmiertelnością z określonych przyczyn. Podsumowanie badania.

Podsumowanie badania opublikowanego 29 stycznia 2020 opublikowanego na The National Center for Biotechnology Information (w skrócie NCBI, które jest częścią National Library of Medicine (link do całości badania znajduje się na końcu artykułu).

Dieta jest czynnikiem determinującym choroby niezakaźne, które są odpowiedzialne za ponad 70% zgonów na całym świecie. Jednym z czynników ryzyka takich chorób jest przejście od spożycia tradycyjnej, roślinnej żywności do gęstej energetycznie, wysokotłuszczowej diety. Spożycie produktów sojowych, które są nadal spożywane w dużych ilościach w krajach azjatyckich, może poprawić poziom spożycia składników odżywczych u osób o niskim spożyciu żywności pochodzenia roślinnego.

Tradycyjna azjatycka dieta zawiera kilka rodzajów przetworzonych produktów sojowych. Natto (soja fermentowana przez Bacillus subtilis), miso (soja fermentowana przez Aspergillus oryzae), tofu (twaróg sojowy) i abura-age (smażone tofu) są powszechnie spożywane w Japonii . Ostatnie badania prospektywne wykazały, że spożycie sfermentowanych produktów sojowych, a nie całkowite spożycie soi, wiąże się z niższym ryzykiem nadciśnienia tętniczego oraz że spożycie natto (sfermentowanego produktu sojowego) wiąże się ze zmniejszeniem śmiertelności związanej z chorobami układu krążenia. Jednak niewiele badań epidemiologicznych koncentrowało się na wpływie spożycia sfermentowanych produktów sojowych na śmiertelność z przyczyn innych niż choroby układu krążenia. Co więcej, dwa prospektywne badania, w których badano związek między spożyciem produktów sojowych ogółem a śmiertelnością z wszystkich przyczyn, przedstawiły niespójne dane. Wykazano, że składniki soi, takie jak izoflawony i błonnik, mają działanie przeciwnowotworowe, przeciwnowotworowe, obniżające poziom cholesterolu i odchudzające. Ponieważ fermentowane produkty sojowe są wytwarzane z całych ziaren soi, cechą charakterystyczną fermentowanych produktów sojowych jest niewielka utrata tych składników odżywczych i obfitość składników bioaktywnych, takich jak poliaminy, lub nattokinaza w natto.

Przeprowadziliśmy zakrojone na szeroką skalę prospektywne badanie spożycia całkowitych i sfermentowanych produktów sojowych w Japonii z okresem obserwacji wynoszącym około 15 lat. Naszym celem było zbadanie związku między spożyciem kilku rodzajów produktów sojowych a śmiertelnością z wszystkich przyczyn i z przyczyn specyficznych.

Uczestnicy badania:

Pierwsza grupa obejmowała uczestników w wieku od 45 do 64 lat mieszkających w pięciu publicznych ośrodkach zdrowia, podczas gdy druga grupa obejmowała uczestników w wieku od 45 do 74 lat mieszkających w sześciu publicznych ośrodkach zdrowia w czasie pięcioletniego badania. Uczestnicy, którzy odpowiedzieli na pięcioletnie kwestionariusze, kwalifikowali się do udziału w tym badaniu (wskaźnik odpowiedzi 76,2%).

Śledziliśmy śmierć lub migrację uczestników, korzystając z rejestru mieszkańców publicznych ośrodków zdrowia. Informacje na temat przyczyny zgonu uzyskano z aktów zgonu za zgodą japońskiego Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej.

Zmienne:

Ekspozycje obejmowały spożycie produktów sojowych ogółem, fermentowanych produktów sojowych (w tym natto i miso) oraz niefermentowanych produktów sojowych (w tym tofu). Głównymi wynikami były wszystkie przyczyny i śmiertelność z pięciu głównych przyczyn zgonów w Japonii: rak, choroby układu krążenia ogółem (w tym choroby serca i choroby naczyniowo-mózgowe), choroby układu oddechowego i urazy. Inne zmienne obejmowały wskaźnik masy ciała (BMI), palenie tytoniu, spożycie alkoholu, ćwiczenia fizyczne lub sport w czasie wolnym, zgłaszaną przez siebie historię cukrzycy lub stosowanie leków na cukrzycę, stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych, spożycie kawy i zielonej herbaty, badania lekarskie, status menopauzy u kobiet, stosowanie egzogennych hormonów żeńskich u kobiet oraz spożycie w diecie, takie jak całkowite spożycie energii i spożycie warzyw, owoców, ryb i mięsa.

Główne miary wyników:

Umieralność z wszystkich przyczyn i z przyczyn szczególnych (nowotwory, choroby układu krążenia ogółem, choroby serca, choroby naczyniowo-mózgowe, choroby układu oddechowego i urazy) uzyskana z rejestrów mieszkańców i aktów zgonu.

Wyniki:

W ciągu 14,8 roku obserwacji zidentyfikowano 13 303 zgony. W skorygowanych modelach wieloczynnikowych spożycie produktów sojowych ogółem nie było istotnie związane z całkowitą śmiertelnością. W porównaniu z najniższą piątą całkowitego spożycia produktów sojowych, współczynniki ryzyka w najwyższej piątej wynosiły 0,98 (95% przedział ufności 0,91 do 1,06, Ptrend=0,43) u mężczyzn i 0,98 (0,89 do 1,08, Ptrend=0,46) u kobiet. Spożycie sfermentowanych produktów sojowych było odwrotnie związane ze śmiertelnością ze wszystkich przyczyn u obu płci (najwyższa i najniższa piąta wartość: 0,90 (0,83 do 0,97), Ptrend=0,05 u mężczyzn i 0,89 (0,80 do 0,98), Ptrend=0,01 u kobiet). Natto wykazało znaczący i odwrotny związek z całkowitą śmiertelnością związaną z chorobami układu krążenia u obu płci.

Wnioski:

W tym badaniu wyższe spożycie sfermentowanej soi wiązało się z niższym ryzykiem śmiertelności. Nie zaobserwowano jednak istotnego związku między spożyciem wszystkich produktów sojowych a śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny. Wyniki należy interpretować z ostrożnością, ponieważ istotny związek fermentowanych produktów sojowych może być osłabiony przez nieskorygowane pozostałe czynniki zakłócające.

Zachęcamy do zapoznania się z całością badania link znajduje się tutaj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7190045/